Menu

Vacancy

YEARDATE PREPAREDVACANT POSITION
2019January 2019JANUARY 2019
2 JANUARY 2019
 2019February 2019FEBRUARY 2019
 2019March 20191 – MARCH 2019
2 – MARCH 2019
 2019APRIL 2019APRIL 2019
 2019MAY 2019
 1. MAY 2019
 2. MAY 2019
 3. MAY 2019
 4. MAY 2019
 5. MAY 2019
 6. MAY 2019
 7. MAY 2019
 2019JUNE 2019
 1. JUNE 2019
 2. JUNE 2019
 3. JUNE 2019
 4. JUNE 2019
 5. JUNE 2019
 6. JUNE 2019
 7. JUNE 2019
 2019JULY 2019
 1. JULY 2019
 2. JULY 2019
 3. JULY 2019
 4. JULY 2019
 5. JULY 2019
 6. JULY 2019
 7. JULY 2019
 8. JULY 1 – 2019
  JULY 2 – 2019
 9. JULY 2019
 10. JULY 2019
 11. JULY 2019
 12. JULY 2019
 2019AUGUST 2019
 1. AUGUST 2019
 2. AUGUST 2019
 3. AUGUST 2019
 4. AUGUST 2019
 5. AUGUST 2019
 6. AUGUST 2019
 7. AUGUST 2019
 8. AUGUST 2019
 9. AUGUST 2019
2019SEPTEMBER 2019
 2019OCTOBER 2019
 2019NOVEMBER 2019
 2019DECEMBER 2019
 2020JANUARY 2020
 2020FEBRUARY 2020
 2020MARCH 2020
2020APRIL 2020

a.  APRIL-A-2020

b. APRIL-B-2020 

2020MAY 2020

a. MAY-A-2020

b. MAY-B-2020

2020 JUNE 2020

a. JUNE-A-2020

b. JUNE-B-2020

2020JULY 2020

a. JULY 2020

b. JULY-B-2020

c. Teacher I

d. Teacher II-III

f. ADMIN ASST. & ADMIN AIDE IV

g. Teacher I

h. Teacher II

2020AUGUST 2020

a. Teacher II

b. Principal-I-Secondary

c. Teacher II

d. Teacher I

e. Teacher I

f. Teacher II

g. Teacher III

h. ADMINISTRATIVE-OFFICER-II

i. TEACHER II and III

2020SEPTEMBER 2020

a. SPECIAL SCIENCE TEACHER-1

b. TEACHER I

c. TEACHER II & III

d. HEAD TEACHER

e. TEACHER II

f. TEACHER III

g. TEACHER II

2020OCTOBER 2020

a. TEACHER I & TEACHER III

b. ADAS-II-III